NUM-BIT

 Business Information Technology

និស្សិតដែលសិក្សាថ្នាក់ព័ត៌មានវិទ្យាពាណិជ្ជកម្ម (Bsc.IT) គឺសិក្សាលើមុខជំនាញជាច្រើន ផ្តោតសំខាន់លើផ្នែកធ្វើជំនួញដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ
ជំនាញ និងសមត្ថភាពវិភាគលើការគ្រប់គ្រងជំនួញ ។

អាជីពក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សា
១. ក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមបច្ចេកវិទ្យា
២. មានជំនាញវិភាគ និងព្យាករចំណូលចំណាយតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ
៣. ក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រង Digital Marketing
៤. ក្លាយជាអ្នកធ្វើជំនួញតាម Mobile App
៥. ក្លាយជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា
៦. មានជំនាញស្រាវជ្រាវទីផ្សារតាម Internet
៧. ចេៈបង្កើត និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាវ័យឆ្លាតក្នុងជំនួញ
៨. ចេៈគ្រប់គ្រងស្តុក និងជំនួញដោយបច្ចេកវិទ្យាវ័យឆ្លាត
៩. មានគំនិតបង្កើតអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាថ្មី Tech Start-up
១០. យល់ដឹងពីបច្ចេកវិទ្យា Blockchain, AI, Big Data, FinTech, Business-Tech
១១. ក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធអាជីវកម្ម